Selecteer de taal

Art.1 Voor wie geldt dit reglement?

Dit reglement is van toepassing op het gebruik van een kinderfiets van de Fietsbieb. Het is een bijlage bij het lidmaatschapsbestand dat alle gegevens van de gebruiker bevat. De gebruiker meldt eventuele wijzigingen van de gegevens aan de Fietsbieb.

Art.2 Hoe word je lid van de Fietsbieb?

Je wordt lid van de Fietsbieb na ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst en het betalen van het lidgeld. Het lidgeld bedraagt € 20,00 per jaar en geeft je het recht om gedurende één jaar één kinderfiets van de Fietsbieb te gebruiken.

Art.3 Waar leen je de kinderfiets en waar breng je deze terug?

Een fiets wordt geleend en teruggebracht in het uitleenpunt van de Fietsbieb waar je lid bent. Informatie over de Fietsbieb en over de uitleenpunten vind je op de website: www.fietsbieb.be.

Art.4 Mag ik de fiets omwisselen?

Als je lid bent van een Fietsbieb kan de kinderfiets altijd ingewisseld worden voor een andere fiets uit het aanbod van de Fietsbieb waar je lid van bent.

Art.5 Hoeveel bedraagt de waarborg?

Per fiets die je gebruikt betaal je € 20,00 waarborg. Je krijgt deze waarborg terug na het tijdig terugbrengen van de fiets in goede staat. De waarborg wordt via overschrijving terugbetaald, na nazicht van de fiets. Om de betaalde waarborg terug te krijgen dient de fiets ‘in dezelfde staat’ teruggebracht te worden.

Art.6 Kan ik een fiets reserveren?

Het is niet mogelijk om een fiets te reserveren. Je maakt je keuze in de Fietsbieb tussen het aanbod van de beschikbare fietsen van dat moment.

Art.7 Wie is eigenaar van de fietsen?

De Fietsbieb is en blijft eigenaar van de fietsen. Doorverkopen, verhuren of onderling wisselen mag niet.

Art.8 Zijn de fietsen nieuw?

De fietsen die aangeboden worden bij de Fietsbieb zijn niet nieuw, maar wel degelijk in orde. Het zijn tweedehands fietsen die nagekeken en waar nodig hersteld zijn. Natuurlijk kunnen er aan de kinderfiets ongekende gebreken zijn, maar elke kinderfiets die de Fietsbieb uitleent is klaar voor gebruik. Door het ondertekenen van de lidmaatschapsovereenkomst geeft de gebruiker aan hiervan op de hoogte te zijn.

Art.9 Aansprakelijkheid

De gebruiker (ontlener) is aansprakelijk voor eventuele lichamelijke of materiële schade die het gevolg is van het gebruik van de fiets.

Art.10 Wie onderhoudt de fiets?

Tijdens de periode dat je een fiets van de Fietsbieb gebruikt, sta je als gebruiker in voor het onderhoud van de fiets en het herstellen van schade.
Herstellingskosten die niet te wijten zijn aan normale slijtage, maar het gevolg zijn van onachtzaam gebruik, vandalisme of diefstal van onderdelen, zijn ten laste van de lener.

Art.11 Wanneer moet ik de fiets terug inleveren?

De fiets wordt ten laatste in de loop van de maand waarin het lidmaatschap vervalt terug ingeleverd. Dit gebeurt in de Fietsbieb waar je lid bent. Bij het later inleveren van de fiets wordt de gebruiksovereenkomst stilzwijgend voor een jaar verlengd en betaalt de gebruiker opnieuw € 20,00 lidgeld. Bij vroegtijdige inlevering wordt er geen lidgeld terugbetaald.

Art.12 Wat bij diefstal of verlies van de fiets?

De fiets is niet verzekerd tegen diefstal. Bij diefstal of verlies van de fiets doet de gebruiker binnen de twee werkdagen aangifte bij de lokale politie en bij de Fietsbieb. Wordt de fiets binnen de zes maanden na de aangiftedatum niet teruggevonden, dan wordt de verlieswaarde van € 50,00 aan de gebruiker aangerekend. Indien geen aangifte werd gedaan, doet de Fietsbieb aangifte van de diefstal. De verlieswaarde van de fiets wordt ook dan aangerekend en onmiddellijk gefactureerd aan de gebruiker.

Art.13 Wat bij inbreuken op dit reglement?

Als er aanwijzingen zijn van grove of herhaaldelijke inbreuken op dit reglement of andere gemaakte afspraken, kan de Fietsbieb de overeenkomst opzeggen zonder opzegperiode en zonder schadevergoeding voor de gebruiker. In die omstandigheden heeft de Fietsbieb het recht om personen niet meer toe te laten als gebruiker in een Fietsbieb.

Art.14 Hoe zit het met de privacywetgeving?

De Fietsbieb werkt conform de privacywetgeving die vanaf 25.05.2018 in Europa in voege trad. Jouw gegevens worden online beveiligd bijgehouden. Deze gegevens worden enkel gebruikt om je te informeren en voor eventuele contractuele of wettelijke verplichtingen. Jouw gegevens worden niet gedeeld met een derde partij. Door in te loggen op de website van de Fietsbieb kan je als gebruiker je gegevens ten allen tijde controleren en indien nodig aanpassen.

Art.15 Kan dit reglement wijzigen?

Dit reglement kan door de Fietsbieb verder op punt gesteld en gewijzigd worden.