Selecteer de taal

Wie organiseert de Fietsbieb?

De Fietsbieb is een project van beweging.net. De Fietsbieb draait vooral op de inzet van vrijwilligers, actief in de lokale uitleenpunten.
Net zoals bij elk deelsysteem steunt de Fietsbieb op onderling respect, vertrouwen en solidariteit.

Hoeveel kost het om lid te worden van de Fietsbieb?

Het lidgeld: de vergoeding om één jaar een kinderfiets te gebruiken bedraagt 20 euro. Wie zelf een fiets in goede staat schenkt aan de Fietsbieb (uitgezonderd een 12"- of een loopfiets), krijgt in ruil onmiddellijk een jaar gratis lidmaatschap of heeft recht op een waardebon om later op te nemen of aan iemand anders te schenken.

De waarborg bedraagt 20 euro per kinderfiets. Je krijgt deze waarborg terug bij het tijdig terugbrengen van de fiets in een goede staat (zie verder). De waarborg wordt via overschrijving teruggestort, na nazicht van de fiets.

Dus in totaal betaal je de eerste keer 40 euro (20 euro fietsgeld + 20 euro waarborg). De volgende jaren betaal je enkel 20 euro lidgeld per jaar.

Waarvoor dient de waarborg?

Tijdens de periode dat je een fiets van de Fietsbieb gebruikt, sta je als gebruiker in voor het onderhoud van de fiets en het herstellen van schade.
Herstellingskosten die niet te wijten zijn aan normale slijtage, maar het gevolg zijn van onachtzaam gebruik, vandalisme of diefstal van onderdelen, zijn ten laste van de lener.

Dit geldt niet voor slijtagekosten; de kosten hiervan zijn voor de Fietsbieb.

Ten laste van jou als gebruiker:

  • Enkele voorbeelden van herstel:
    afgebroken onderdelen (zoals spatbord, lichten,...), problemen te wijten aan een gebrek aan onderhoud of het te lang rondrijden met slijtage; speling op pedalen; geschonden handvaten; verbogen wielen; vork, etc.
  • Enkele voorbeelden van onderhoud:
    het oppompen van de banden, zorgen voor goed werkende remmen, zorgen voor duidelijk zichtbare en propere reflectoren, het smeren van de ketting, enz.

Mag ik lid worden van de Fietsbieb als ik niet in de gemeente woon waar de Fietsbieb gevestigd is?

Ja. Je mag zelf kiezen van welke Fietsbieb je lid wil worden. Je woonplaats speelt daarbij geen rol.

Kan ik van Fietsbieb wisselen tijdens mijn lidmaatschap?

Nee. Je sluit als gebruiker een lidmaatschap af bij één bepaald uitleenpunt van de Fietsbieb. Je kunt daarna met dit lidmaatschap niet terecht bij een ander uitleenpunt.

Dat betekent ook dat je de geleende fiets terug inlevert in hetzelfde uitleenpunt als waar hij ontleend werd.

Vergelijk het met een gewone bibliotheek: als lid van de ene bibliotheek ben je niet automatisch lid van een andere bibliotheek en je boeken kan je ook enkel maar inleveren in de bibliotheek waar ze ontleend werden.

Ik wil toch van Fietsbieb wisselen. Wat moet ik doen?

Je beëindigt je overeenkomst met het uitleenpunt waar je nu lid bent en brengt je fiets daar terug. Je sluit een nieuwe overeenkomst af bij een ander uitleenpunt.

De resterende duur van een lopend lidmaatschap kan niet overgezet worden, dus wacht je best met overschakelen naar een ander uitleenpunt tot je huidige overeenkomst bijna afgelopen is.

Is de fiets die ik ontleen volledig in orde?

Ja. Elke kinderfiets die de Fietsbieb uitleent is klaar voor gebruik. Hij is wettelijk en kwalitatief in orde gezet door onze medewerkers.

Als gebruiker ben je er wel van op de hoogte dat de kinderfietsen tweedehandsfietsen zijn, waardoor ze voor de Fietsbieb ongekende gebreken kunnen hebben.

Als gebruiker ben je zelf aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van het gebruik van de fiets, zowel lichamelijke als materiële schade.

Wanneer mag ik de fiets omwisselen?

Gedurende de looptijd van de overeenkomst kan de kinderfiets ingewisseld worden voor een andere fiets uit het aanbod van de Fietsbieb. Er staat geen beperking op het aantal fietswissels.

Wanneer loopt mijn lidmaatschap af en wanneer moet ik mijn fiets inleveren?

De fiets wordt ten laatste in de loop van de maand waarin je lidmaatschap vervalt terug ingeleverd.

Indien je de fiets pas later inlevert, wordt de overeenkomst stilzwijgend voor een jaar verlengd en betaal je opnieuw 20 euro fietsgeld. Bij vroegtijdige inlevering kan geen fietsgeld teruggegeven worden.

Waarop moet ik letten als ik een fiets inlever?

De fiets wordt in goede staat weer ingeleverd.

Onder ‘goede staat’ wordt verstaan dat:

  • alle onderdelen (bv. remmen, bel, reflectoren, pedalen, eventuele steunwieltjes of andere toebehoren) van de fiets aanwezig zijn en werken;
  • de lichten en versnellingen werken, indien van toepassing;
  • de banden niet lek zijn en opgepompt;
  • de remblokjes niet slepen.

Onkosten die het gevolg zijn van gebreken zoals hierboven opgesomd, worden van de waarborg afgehouden of extra aangerekend.

Wat moet ik doen als de fiets gestolen wordt?

De fiets is niet verzekerd tegen diefstal.

Bij diefstal of verlies van de fiets doe je binnen de twee werkdagen aangifte bij de lokale politie en bij de Fietsbieb. Wordt de fiets binnen de zes maanden na de aangiftedatum niet teruggevonden, dan wordt de verlieswaarde van de fiets aan jou als ontlener aangerekend. Voor een kinderfiets wordt 50 euro aangerekend.

Indien geen aangifte werd gedaan, doet de Fietsbieb aangifte van de diefstal. De verlieswaarde van de fiets wordt dan onmiddellijk aan jou gefactureerd.